Müzeler Gençlerle Daha Güzel!

Müzede Drama Genç

Bugünün gençleri yarının karar vericilerini müzelerle buluşturabilmeyi hedefleyen bu atölye; bireylere fiziksel, duyuşsal, zihinsel, görsel ve sosyal etkileşimli bir müze yaşantısı ve birinci elden deneyim yaşayarak öğrenme olanağı sağlamaktadır.

Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir.

Ortaöğretim
9.-10.-11.-12.
Sınıf Öğrencileri için

Üniversite Öğrencileri için

Telefon

+90 533 468 31 86
+90 212 641 27 02

E-Mail

info@muzededrama.com
rodonbulut@gmail.com

Sosyal Medya