Müzeler Gençlerle Daha Güzel!

Müzede Drama Genç

Bugünün gençleri yarının karar vericilerini müzelerle buluşturabilmeyi hedefleyen bu atölye; bireylere fiziksel, duyuşsal, zihinsel, görsel ve sosyal etkileşimli bir müze yaşantısı ve birinci elden deneyim yaşayarak öğrenme olanağı sağlamaktadır.

Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir.

Ortaöğretim
9.-10.-11.-12.
Sınıf Öğrencileri için

  Üniversite Öğrencileri için

   Telefon

   +90 533 468 31 86
   +90 212 641 27 02

   E-Mail

   info@muzededrama.com
   rodonbulut@gmail.com

   Sosyal Medya