7-10 Yaş Grubu

1

Mart-Mayıs 2016
Okyanus Koleji Avcılar Şubesi

Bugünün Küçükleri Yarının Büyüklerine Yaratıcı Drama Yöntemiyle Arkeoloji Müzelerinde Kültürel Miras ve Müze Farkındalığı Kazandırmak’ başlıklı proje kapsamında, Okyanus Koleji Avcılar Şubesi İlkokul 4. sınıf öğrencilerine yönelik uygulamalar 30 Mart – 12 Mayıs 2016 tarihleri arasında toplam 4 şubeden 94 öğrencinin katılımı ile müze deneyimi öncesi, müze deneyimi ve müze deneyimi sonrası aşamalardan oluşan toplam 10 atölye ile tamamlanmıştır. 

Müze deneyimi aşaması, İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde ve bu müzeye özel olarak tasarlanan bir ‘Müze Etkinlik Kitapçığı’ eşliğinde gerçekleştirilmiştir.

1

Mart-Mayıs 2016
Okyanus Koleji Avcılar Şubesi

Bugünün Küçükleri Yarının Büyüklerine Yaratıcı Drama Yöntemiyle Arkeoloji Müzelerinde Kültürel Miras ve Müze Farkındalığı Kazandırmak’ başlıklı proje kapsamında, Okyanus Koleji Avcılar Şubesi İlkokul 4. sınıf öğrencilerine yönelik uygulamalar 30 Mart – 12 Mayıs 2016 tarihleri arasında toplam 4 şubeden 94 öğrencinin katılımı ile müze deneyimi öncesi, müze deneyimi ve müze deneyimi sonrası aşamalardan oluşan toplam 10 atölye ile tamamlanmıştır. 

Müze deneyimi aşaması, İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde ve bu müzeye özel olarak tasarlanan bir ‘Müze Etkinlik Kitapçığı’ eşliğinde gerçekleştirilmiştir.

3

21 Ocak 2017
İDSA (İstanbul Drama Sanat Akademisi)

İstanbul Drama Sanat Akademisi (İDSA) 2016-2017 MEB Onaylı Yaratıcı Drama Liderliği Sertifika Programı katılımcıları/Yaratıcı Drama Lider Adayları ile ‘Müzede Drama Eğitim Modülü’ kapsamında 21 Ocak 2017 tarihinde İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde toplam 6 saatlik ‘Müzede Drama Atölyesi’ gerçekleştirilmiştir.

41

13/20 Kasım 2021

Müzede Drama Atölyesi – Öğretmen Eğitimi’ farklı branşlardan öğretmenler, eğitmenler ve bireyler ile 13 ve 20 Kasım 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirilmiştir.