Tanırsak Anlarız, Anlarsak Benimseriz, Benimsersek Severiz,
Seversek Koruruz!

Atölyelerimiz

Müzede Drama Atölyesi ile, müzelerde bulunan farklı kültür ve uygarlıklara ait objelerin ve koleksiyonların yaratıcı drama yöntemiyle yorumlanması ve bu objeler ve koleksiyonlar aracılığıyla arkeoloji bilimi, kültür, sanat, tarih, mitoloji, sanat tarihi, kültür varlıkları, Anadolu ve Anadolu Uygarlıkları, kültürel miras ve müze konularında farkındalık yaratmak amaçlanmıştır.

Telefon

+90 533 468 31 86
+90 212 641 27 02

E-Mail

info@muzededrama.com
rodonbulut@gmail.com

Sosyal Medya