"Bugünün Küçükleri Yarının Büyüklerine Yaratıcı Drama Yöntemiyle Arkeoloji Müzelerinde 'Kültürel Miras' ve 'Müze' Farkındalığı Kazandırmak"

Müzede Drama Atölyesi’nin çıkış noktasını, “Bugünün Küçükleri Yarının Büyüklerine Yaratıcı Drama Yöntemiyle Arkeoloji Müzelerinde ‘Kültürel Miras’ ve ‘Müze’ Farkındalığı Kazandırmak” isimli proje oluşturmaktadır.

Bu proje; Klasik Filolog, Arkeolog, Anadolu Uygarlıkları ve Kültürel Miras Yönetimi Uzmanı, Müze Bilimci, Yaratıcı Drama Lideri/Eğitmeni Gül BULUT tarafından, onlarca uygarlık ve binlerce yıllık bir geçmişi barındıran zengin bir kültürel mirasa sahip ülkemizin geleceği ve umudu olan çocuklara ve gençlere, yani yarının büyüklerine kültürel mirasımızın tanıtılması, korunarak yaşatılması ve kültürel mirasımızı sürdürme bilincinin kazandırılması gerekçesiyle ortaya konmuştur.

Geçmiş Çalışmalarımız

Müzede Drama Projesi’nin temelinde ve her aşamasında ağırlıklı olarak Yaratıcı Drama yöntem ve tekniklerinin kullanılıyor olması ve ayrıca, her yaş grubundan ve her kesimden öğrenci, yaşam boyu öğrenme felsefesine inanan herkes için uygulanabilir bir nitelikte olması bu projeyi diğer projelerden farklı kılmaktadır.

2016 Ocak ayında İstanbul Drama Sanat Akademisi (İDSA) ‘MEB Onaylı Yaratıcı Drama Liderliği/Eğitmenliği Sertifika Programı’ kapsamında ‘Bitirme Projesi’ olarak ortaya çıkan ve bugüne dek sürekli geliştirilmekte olan “Müzede Drama Projesi”, Mart 2016 tarihinden itibaren projenin öncelikli hedef kitlesi olan öğrenciler ve öğretmenler ile farklı platformlarda buluşmaya devam etmektedir.

Telefon

+90 533 468 31 86
+90 212 641 27 02

E-Mail

info@muzededrama.com
rodonbulut@gmail.com

Sosyal Medya