Müzede Drama Atölyesi, Yaratıcı Drama yöntemiyle müzelere eğitim işlevi kazandırarak tüm yaş grubundaki bireylere 'Kültürel Miras' ve 'Müze' farkındalığı kazandırmayı ve kültürel mirasımızı toplum ile buluşturarak müzeleri gündelik yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline getirmeyi amaçlamaktadır.

Amaçlar

AMAÇLAR
Müze Kurumunu Tanıtmak
Topluma Müze Kültürü Aşılamak
Müzelere Eğitim İşlevi Kazandırmak
Müze - Toplum İlişkisini Yeniden Şekillendirmek
Müze-Eğitim İlişkisi ve Müze-Okul İşbirliği İçin Köprü Görevini Üstlenmek
Kültürel Değerler Konusunda Farkındalık Yaratmak
DRAMA
Kültürel Mirası Sürdürme Bilinci Kazandırmak
Kültür Varlıklarını Tanıtmak

Vizyon

 • Kültür ve sanat duyarlılığı olan
 • Estetik beğeni ve hayal gücü düzeyi yüksek
 • Yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyen
 • Yaratıcı ve yapıcı
 • Hoşgörülü
 • Düşünen ve sorgulayan
 • Kültürel mirasa saygılı
 • bireyler olarak yetiştirilmesi sürecinde etkin bir rol oynayarak toplumsal gelişime katkıda bulunmak ve kültürel mirasımızın geleceğe taşınmasında öncü olmak.

Misyon

Yapılandırmacı Eğitim yaklaşımı çerçevesi içinde, yenilikçi eğitsel çözümlerimiz ve yaratıcılığımız ile kültürel mirası sürdürme bilincini öncelikle toplumun çocuk ve genç kesimine, yani yarının büyüklerine ve toplumun tüm kademelerine yaygınlaştırarak kültürel mirasımızı geleceğe taşımak ve ülkemiz için kalıcı ve yüksek değer yaratmak.

 

Değerler

 • Toplumsal gelişim önceliğimizdir
 • Kültürel Miras için varız
 • Sürekli mükemmelliği yakalamaya çalışmak, vazgeçilmez hedefimizdir
 • Sunduğumuz etkin, kaliteli ve çözüm odaklı hizmetlerde güvenilir, şeffaf, dürüst ve tutarlı olmak, sürekliliği sağlamak toplumsal sorumluluğumuzdur
 • Tüm çalışmalarımızı etik değerlere bağlılık, yaratıcılık, yenilikçilik, profesyonellik ilkeleri çerçevesinde sürdürürüz
 • Yeniliklerimizle fark yaratırız
 • Topluma değer katarız

Telefon

+90 533 468 31 86
+90 212 641 27 02

E-Mail

info@muzededrama.com
rodonbulut@gmail.com

Sosyal Medya