En iyi öğrenme, öğrenme sürecine katılarak gerçekleşir!

Neden Müzede Drama?

Toplumun tüm katmanlarını müzelerin eğlenceli yüzüyle tanıştırmayı hedefleyen Müzede Drama Projesi, “yaşayarak öğrenme” olanağı sağlayan Yaratıcı Drama yöntemini temel alarak müzeler aracılığıyla topluma ulaşmayı ve müzelerin toplumla bütünleşebilmesini hedeflemektedir. Müzede Drama Projesi, kültürel mirasımızın korunmasına yönelik toplumsal sorunumuza bir çözüm önermekte ve farkındalık kazandırmayı misyon edinmektedir.

Müzede Drama Projesi, bu yönde atılmış İlk ve Önemli bir adımdır.

Müzede Drama Projesi

  • Sürdürülebilir ve tekrarlanabilir bir proje
  • Toplumun tüm katmanlarına yaygınlaştırılabilecek nitelikte bir proje
  • 'Yaratıcı Drama'yı temel alan bir proje
  • Müze-Okul işbirliği için köprü görevinde
  • Kültürel Mirasın korunmasına yönelik toplumsal soruna kalıcı çözüm öneren bir proje
  • Toplumun müzelere ilgisini küçük yaşlardan itibaren aşılamayı hedefleyen bir proje
  • Toplumun tüm katmanlarını müzelerin eğlenceli yüzüyle tanıştıran bir proje
  • Müzelerin toplumla bütünleşebilmesini ve müzeleri toplumun çocuk ve genç kesimi ile buluşturmayı hedefleyen bir proje
  • Topluma miras olarak bırakılabilecek bir proje

İnsanlar

Okuduklarının%10'unu
İşittiklerinin%20'sini
Gördüklerinin%30'unu
Görüp İşittiklerinin%50'sini
Söylediklerinin%70'ini
Yapıp Söylediklerinin%90'ını

Hatırlar!

Telefon

+90 533 468 31 86
+90 212 641 27 02

E-Mail

info@muzededrama.com
rodonbulut@gmail.com

Sosyal Medya