Gerçekleşen Atölyeler 1

Gerçekleşen Atölyeler 1

Mart-Mayıs 2016
Okyanus Koleji Avcılar Şubesi

Bugünün Küçükleri Yarının Büyüklerine Yaratıcı Drama Yöntemiyle Arkeoloji Müzelerinde Kültürel Miras ve Müze 

Farkındalığı Kazandırmak’ başlıklı proje kapsamında, Okyanus Koleji Avcılar Şubesi İlkokul 4. sınıf öğrencilerine yönelik 

uygulamalar 30 Mart – 12 Mayıs 2016 tarihleri arasında toplam 4 şubeden 94 öğrencinin katılımı ile müze deneyimi

öncesi, müze deneyimi ve müze deneyimi sonrası aşamalardan oluşan toplam 10 atölye ile tamamlanmıştır. 

 

Müze deneyimi aşaması, İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde ve bu müzeye özel olarak tasarlanan bir ‘Müze Etkinlik Kitapçığı’ 

eşliğinde gerçekleştirilmiştir.

Diğer Atölyeler

Telefon

+90 533 468 31 86
+90 212 641 27 02

E-Mail

info@muzededrama.com
rodonbulut@gmail.com

Sosyal Medya