Gül BULUT

MÜZ E.D.E. (Eğitim•Drama•Etkinlik)
KURUCU • ARKEOLOG • KLASİK FİLOLOG • ANADOLU UYGARLIKLARI ve KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİ UZMANI • MÜZE BİLİMCİ • YARATICI DRAMA LİDERİ

İstanbul Üniversitesi – Eski Yunan Dili ve Edebiyatı
İstanbul Üniversitesi – Arkeoloji
Koç Üniversitesi – Anadolu Uygarlıkları ve Kültürel Miras Yönetimi
İDSA (İstanbul Drama Sanat Akademisi) – Yaratıcı Drama Liderliği

Gül BULUT Kimdir?

Müz e.d.e. Drama oluşumunun kurucusu ve eğitmenidir. 1969 Stuttgart, Almanya doğumludur. Kariyerine liseden sonra 1988 yılında Kültür Koleji’nde başlamış, 1990 yılından itibaren Koç Holding ve yine bir Koç Holding kuruluşu olan İ.d.e.a. (İnceleme Danışmanlık Eğitim Araştırma) şirketlerinde kariyerine devam etmiştir.

2001 Şubat ayında İpbüken Danışmanlık, Organizasyon ve Geliştirme şirketinde çalışmaya başlayan ve burada çalışırken 2002 yılında ilgi alanları doğrultusunda bir üniversiteye gitme fırsatını yakalayan Gül Bulut, İstanbul Üniversitesi Klasik Filoloji/Eski Yunan Dili ve Edebiyatı ve Arkeoloji lisans programlarından 2006 yılında mezun olmuştur. Koç Üniversitesi, ‘Anadolu Uygarlıkları ve Kültürel Miras Yönetimi’ yüksek lisans programını burslu okuması nedeniyle iş hayatına 19 yıldan sonra 2007 yılında son vermek durumunda kalmıştır. 2010 yılından bugüne dek müzecilik ve kültürel miras alanlarında çeşitli projelerde görev almıştır.

‘Kültürel Miras’ ve ‘Müze’ farkındalığını yaygınlaştırmak ve kültürel mirasımızı toplum ile buluşturarak müzeleri gündelik yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline getirebilmek için bir ‘araç’ arayışı içindeyken 2015 yılında Yaratıcı Drama tekniği ile tanışmış ve 2016 yılında İstanbul Drama Sanat Akademisi ‘Yaratıcı Drama Liderliği/Eğitmenliği’ programından mezun olmuştur. Çocuklara yönelik olarak hazırladığı “Bugünün Küçükleri Yarının Büyüklerine Yaratıcı Drama Yöntemiyle Arkeoloji Müzelerinde ‘Kültürel Miras’ ve ‘Müze’ Farkındalığı Kazandırmak” adlı bitirme projesi aynı zamanda ‘Müzede Drama’ oluşumunun çıkış noktasını oluşturmuştur.

Bir bibliyofil, arkeoloji sever, müze sever, doğasever, hayvansever olan ve yaşam boyu öğrenme felsefesine inanan Gül Bulut, 2016 yılından bu yana misyon edindiği ve bir yurttaşlık görevi olarak gördüğü kültürel mirasımızı koruma ve sürdürme bilincinin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarıyla toplumun farklı kesimleriyle farklı platformlarda buluşmaya devam ediyor. Kendisi aynı zamanda 2009 yılından bu yana her yaz sezonunda Hatay’daki Aççana Höyük/Tell Atchana kazı çalışmalarında Kazı Evi Yöneticisi, Finans ve İdari İşler Direktörü olarak görev yapıyor. Aççana Höyük’ün bulunduğu arkeolojik alanın toplumla buluşturulmasını hedefleyen ‘Aççana Höyük ArkeoPark Projesi’nde de aktif rol alan Gül Bulut, bu projenin hayata geçirilmesi için çeşitli girişimlerde bulunuyor.

İletişim

Cep telefonu: 0533 468 31 86
Ofis telefonu: 0212 641 27 02

E-posta: rodonbulut@gmail.com

info@muzededrama.com