Müzede Drama

Türkiye gibi oldukça zengin bir kültürel mirasa ve içinde kültürel birikimleri barındıran birçok zengin müzeye sahip bir ülkede, müzelerin ‘bir eğitim ortamı olarak’ kullanılması olanağından yararlanmamak büyük bir kayıptır. Müzede Drama Projesi, Kültürel Miras bilincinin artırılmasına yönelik atılmış İLK ve EN ÖNEMLİ adımlardan biri olup kapsam itibariyle de ÜNİK bir projedir.

Eğitim

Öğrenme okul, kitap veya sınıf ortamı ile sınırlı değildir

Müzeler; sahip olunan kitap bilgilerinin gerçek nesnelerle karşılaştırılabileceği en etkin sınıf dışı öğrenme ortamlarından biridir

Drama

Drama Hayatın Provasıdır

Sihirli Bir Yöntem: Yaratıcı Drama!

Yaratıcı Drama gerçek yaşantılardan hareketle görerek, işiterek, hissederek, deneyimleyerek, yaparak ve yaşayarak öğrenmeyi sağlayan bir öğrenme yaklaşımıdır

Etkinlik

Çocuklarınızla birlikte unutulmaz bir gün geçirmek ister misiniz?

Hayal gücünü tetikleyen bir ortamda, bitmesini hiç istemeyeceğiniz ve eğlenerek öğreneceğiniz keşif ve paylaşım dolu etkinlikler…

Müzede Drama Projesi’nin temelinde ve her aşamasında ağırlıklı olarak Yaratıcı Drama yöntem ve tekniklerinin kullanılıyor olması ve ayrıca, her yaş grubundan ve her kesimden öğrenci, yaşam boyu öğrenme felsefesine inanan herkes için uygulanabilir bir nitelikte olması

bu projeyi diğer projelerden farklı kılmaktadır.


 

Neden Müze?

Müzeler toplum için vazgeçilmez kurumlardır!

Müzeler, toplumun ürettiklerini toplum için koruyan ve tüm dünya genelindeki halkın hizmetine sunan ve toplumun farklı gereksinimlerini karşılayan toplumsal eğitim ve araştırma kurumlarıdır. Bu yüzden müzeler toplum için vazgeçilmez kurumlardır…

Neden Yaratıcı Drama?

Öğrenmede kalıcılık ve yaratıcılık!

Müzede Drama Atölyesi, öğrenmede sağladığı kalıcılık ve geliştirdiği yaratıcılığın yanı sıra oyunun gücünü de kullanan bir yöntem olan yaratıcı drama yöntem ve teknikleri kullanılarak özel olarak yapılandırılmıştır…

Neden Müzede Drama?

Toplumun kültürel ve sanatsal gelişimine katkıda bulunmak!

Toplumun tüm katmanlarını müzelerin eğlenceli yüzüyle tanıştırmayı hedefleyen Müzede Drama Projesi, ‘yaşayarak öğrenme’ olanağı sağlayan Yaratıcı Drama yöntemini temel alarak müzeler aracılığıyla topluma ulaşmayı ve müzelerin toplumla bütünleşebilmesini hedeflemektedir…

Tanırsak anlarız, anlarsak benimseriz, benimsersek severiz,

seversek koruruz…

Tanırsak anlar, anlarsak benimser, benimsersek severiz,

seversek koruruz…

Kültürel Miras ve Müze Farkındalığı

“Bugünün Küçükleri Yarının Büyüklerine Yaratıcı Drama Yöntemiyle Arkeoloji Müzelerinde ‘Kültürel Miras’ ve ‘Müze’ Farkındalığı Kazandırmak”

 

Müzede Drama Atölyesi’nin çıkış noktasını, “Bugünün Küçükleri Yarının Büyüklerine Yaratıcı Drama Yöntemiyle Arkeoloji Müzelerinde ‘Kültürel Miras’ ve ‘Müze’ Farkındalığı Kazandırmak” isimli proje oluşturmaktadır.

Bu proje; Klasik Filolog, Arkeolog, Anadolu Uygarlıkları ve Kültürel Miras Yönetimi Uzmanı, Müze Bilimci, Yaratıcı Drama Lideri/Eğitmeni Gül BULUT tarafından, onlarca uygarlık ve binlerce yıllık bir geçmişi barındıran zengin bir kültürel mirasa sahip ülkemizin geleceği ve umudu olan çocuklara ve gençlere, yani yarının büyüklerine kültürel mirasımızın tanıtılması, korunarak yaşatılması ve kültürel mirasımızı sürdürme bilincinin kazandırılması gerekçesiyle ortaya konmuştur.

Gül BULUT

MÜZ E.D.E. (EĞİTİM•DRAMA•ETKİNLİK) KURUCU
ARKEOLOG • KLASİK FİLOLOG • ANADOLU UYGARLIKLARI VE KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİ UZMANI • MÜZE BİLİMCİ • YARATICI DRAMA LİDERİ

Telefon

+90 533 468 31 86
+90 212 641 27 02

E-Mail

info@muzededrama.com
rodonbulut@gmail.com

Sosyal Medya